Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwszą szkołą na podkarpaciu i ósmą w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 239 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 szescio i pięciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 30 nauczycieli. Radą i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępcą jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzą między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, świetlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową z widownią na 350 miejsc siedzących o wymiarach 24m x.54m.

Myślą przewodnią pracy szkoły są słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Oœrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtujšcego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialnoœci za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osišgnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczš wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętnoœci praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowości »

  70 Rocznica Bitwy pod Oleszycami 18-09-2009   14:36:10
  

 Uroczystość poświęcona 70 Rocznicy Bitwy pod Oleszycami.

17.09.2009 r. uczniowie klas V i VI wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystych obchodach 70. Rocznicy Bitwy pod Oleszycami. Horaj to miejsce upamiętniające tragiczna bitwę, której dowodził gen. Józef Kustroń dowódca XXI Dywizji Piechoty Górskiej. Corocznie skupia ono rzesze młodzieży, mieszkańców, przedstawicieli samorządów oraz kombatantów i sympatyków kultywowania pamięci tragicznych wydarzeń wojennych. Dla uczniów z okolicznych szkół uroczystość jest doskonałą lekcją historii, sposobnością do spotkania ciekawych ludzi oraz okazją do kształtowania obowiązkowości, zaangażowania w życie społeczne środowiska a także najważniejszego – uczucia umiłowania Ojczyzny.

[więcej]  
 
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 03-09-2009   08:23:07
  

   Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 9:00 uroczystą Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych naszej szkoły i publicznego gimnazjum. Ksiądz proboszcz Józef Dudek –  serdecznie powitał uczniów nauczycieli i rodziców oraz nawiązując do Ewangelii św. Mateusza |25, 14-30| poprosił wszystkich, aby wziąć sobie do serca przypowieść Jezusa o tym, by nie marnować talentów, którymi każdy został przez Stwórcę obdarzony. Pogratulował rodzicom obowiązkowości i sumienności w prawidłowym przygotowaniu dzieci do szkoły. Nawiązał także do tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat i wyraził nadzieję, że ten czas nigdy nie wróci. Przypomniał słowa patrona szkoły podstawowej – papieża Jana Pawła II - „Kiedy myślę ojczyzna…”, zwracając uwagę na ich patriotyczne rozumienie i kontynuacje myśli Ojca Świętego przez uczniów gimnazjum i każdego z nas w dalszym życiu. Po Mszy św. wszyscy udali się do hali sportowej na dalszą część uroczystości.

[więcej]  
 
  Zakończenie roku 19-06-2009   19:04:39
  
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Msza Święta, podczas której ksiądz Proboszcz Józef Dudek podziękował uczniom za liczny udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, pogratulował sukcesów szkolnych oraz życzył bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku podczas wakacji. Po Mszy Świętej uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zajęli miejsca w hali widowiskowo-sportowej. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas piątych tworzącym nowy poczet sztandarowy. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Pan Stanisław Babula..."Stoimy teraz tutaj, lecz myślami większość z Was jest już daleko stąd. Przemierzacie góry, jeziora, doliny… Jednak dla absolwentów, jest to chwila szczególna, gdyż oto ostatni już raz oczekują na wręczenie świadectw w murach tej szkoły. Każdy z was zapewne myśli, co wyniósł z tego miejsca, czego się nauczył, co jeszcze mógł uczynić, aby doskonalić siebie. ...
[więcej]  
 
  Święto szkoły 19-06-2009   19:03:34
  
29.05.2009r. szkoła nasza obchodziła XVIII Rocznicę Nadania Imienia. Dzień ten jest Świętem Szkoły. Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Święta, w której wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice. Po złożeniu wiązanek kwiatów przy pomniku Papieża Jana Pawła II, wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie z uwagą wysłuchali przemówienia pana dyrektora Stanisława Babuli, który serdecznie witając wszystkich i dziękując za przybycie powiedział m.in. "...kochana młodzieży, drodzy rodzice, nauczyciele wychowawcy, bardzo was proszę, byście nie żałowali trudu i pomysłowości, aby lekcje miały swój blask i świeżość, a także szczególny urok. Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości . Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka:, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?...
[więcej]  
 
  Wykaz podręczników 10-06-2009   14:11:25
  

Wykaz podręczników na rok szkolny na rok szkolny 2009/2010

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl