Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwszą szkołą na podkarpaciu i ósmą w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach. Od dwóch lat przy naszej szkole działa oddział przedszkolny do którego uczęszcza 21 szescio i pięciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 30 nauczycieli. Radą i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępcą jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzą między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, świetlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową z widownią na 350 miejsc siedzących o wymiarach 24m x.54m.

Myślą przewodnią pracy szkoły są słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Oœrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtujšcego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialnoœci za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osišgnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczš wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętnoœci praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowości »

  Dzień Papieski 16-10-2008   10:54:18
  
 16 października w naszej szkole corocznie obchodzimy rocznicę pontyfikatu papieża Jana Pawła II. W związku z 30 rocznicą tego doniosłego wydarzenia w bieżącym roku uroczystość rozpoczęliśmy udziałem na Mszy Św. celebrowanej w intencji beatyfikacji sługi bożego Jana Pawła II. Przed wejściem do kościoła dyrektor szkoły Stanisław Babula  wraz z delegacją uczniów i nauczycieli złożył kwiaty oraz zapalił znicze przy pomniku papieża. Ksiądz Grzegorz Rebizant w czasie homilii opowiedział historię o Piotrusiu, który zmienił swoje postępowanie dzięki słowom zapisanym na obrazku z wizerunkiem papieża „ Jan Paweł II Orędownik Prawdy”. Po Mszy Św. udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klas V a i VI b zaprezentowali część artystyczną, w której wspomnieli życie i twórczość patrona szkoły. Następnie wystąpił pan dyrektor, który przedstawił fragmenty życiorysu Jana Pawła II ze zwróceniem szczególnej uwagi na moment wyboru Karola Wojtyły na papieża. Kolejnym etapem uroczystości był konkurs wiedzy o patronie szkoły. W finale VI konkursu wzięli udział uczniowie klas IV – VI, ci którzy pomyślnie przeszli eliminacje. Byli to: IV a – Aleksandra Osuch, IV b – Jagoda Samagalska,,,
[więcej]  
 
  Dzień Edukacji Narodowej 13-10-2008   10:01:12
  
 "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić". W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia... Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty. W naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez klasę II b i III a pod opieką pani Renaty Sikora i Teresy Nepelskiej. Po przemówieniu naszego dyrektora pana Stanisława Babuli były życzenia i część artystyczna w wykonaniu uczniów. 
dodał: admin  
 
  Sukces sportowców 09-10-2008   09:43:54
  

 Dnia 8 października 2008r. w Lubaczowie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2007/2008. Po raz pierwszy nasza szkoła zajęła I miejsce wśród szkół podstawowych na terenie powiatu lubaczowskiego. Jest to wielki sukces uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Gratulujemy !!! 

dodał: admin  
 
  Wizyta biskupa 04-10-2008   10:29:58
  
 04.10.2008r. na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Wacławem Depo, któremu towarzyszyli: kanclerz ks. Adam Firosz, dziekan dekanatu ks. Stanisław Mizak, ks. kanonik proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny Michał Goniak, ks. wikariusz Paweł Sochacki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie klas VI powitali gości śpiewem i  życzeniami skierowanymi szczególnie do osoby jego ekscelencji ks. biskupa. Następnie wystąpił pan dyrektor Stanisław Babula. W imieniu swoim, nauczycieli i uczniów serdecznie powitał...
[więcej]  
 
  Częstochowa 03-10-2008   12:41:58
  
 2.10.2008r. VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Tym razem na Pielgrzymkę Rodziny Szkół  Jana Pawła II do Częstochowy pojechała nas spora grupa, bo aż 43 osobowa! Jak  zawsze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w nocy o godz. 2.00. Szczęśliwie dotarliśmy do celu. Aniołowie Stróżowie czuwali nad nami. Nasz poczet sztandarowy wraz z p. dyr. Agatą Adamską udał się na wały jasnogórskie, gdzie było około 500 sztandarów, a my poszliśmy na plac przed szczytem. O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez Ks. Bpa  Zygmunta Zimowskiego. Uczestniczyliśmy w niej razem z ponad 20 tyś. uczniów ze Szkół im. JP II z całej Polski a nawet i zza granicy. Byli bowiem i uczniowie z Wilna. Wśród wielu transparentów był także i nasz i nawet się wyróżniał. W pewnym momencie O. Kamil ze szczytu pozdrowił i naszą szkołę z Oleszyc. Było nam miło. Po zakończonych uroczystościach zwiedziliśmy Jasną Górę. W kaplicy cudownego obrazu wpatrywaliśmy się w obraz Czarnej Madonny i  modliliśmy się i za naszą szkołę i za nasze rodziny. Byliśmy także na wałach. S. Jana opowiedziała nam krótką historię sanktuarium i kilka ciekawostek związanych z Jasną Górą. Mieliśmy także czas na kupienie pamiątek. Czas szybko nam minął, trzeba było wracać do domu.  Nasi opiekunowie: P. Teresa Nepelska, Państwo Wójciakowie, P. Dyr. Agata Adamska i s. Jana zatroszczyli się o nas tak jak rodzice. Zmęczeni, ale i szczęśliwi wróciliśmy do Oleszyc, w końcu dwie noce byliśmy w drodze.  Tak to już jest na pielgrzymce, trzeba ponieść jakiś trud…
dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl