Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Podręczniki 13-06-2012   13:38:00
  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJˇCYCH W ROKU SZK. 2012/2013

dodał: admin  
 
  Projekt unijny 13-06-2012   13:13:01
  

“Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mie¶cie i Gminie Oleszyce” współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W poprzednim oraz bież±cym roku szkolnym w naszej szkole były prowadzone zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, korekcyjne, rozwijaj±ce uzdolnienia teatralne i przyrodnicze w ramach projektu “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mie¶cie i Gminie Oleszyce” współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat zajęć:

 teatralnych i przyrodniczych znajdziesz tutaj

korekcyjnych tutaj

wyrównawczych tutaj 

logopedycznych tutaj

dodał: admin  
 
  „ISKIERKI” 13-06-2012   11:57:42
  

 „ISKIERKI”
ZDOBYWAJˇ WYRÓŻNIENIE
NA PRZEGLˇDZIE WOJEWÓDZKIM
W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli 6 czerwca 2012 r. odbyła się gala wręczania nagród VIII Wojewódzkiego i XIII Powiatowego Przegl±du Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”. Nasz± szkołę 8 maja 2012r. w przegl±dzie w kategorii taniec reprezentował zespół „Iskierki” z współczesnym układem tanecznym „Jessie” Zespół zdobył wyróżnienie. To wyróżnienie to duży sukces naszych tancerek, bo rywalizowały z tancerzami z całego województwa i to często kilka lat starszymi od siebie.

Życzymy dalszych sukcesów

dodał: admin  
 
  Czas trzech kultur 11-06-2012   11:53:22
  

  „Zakręceni w tyglu kultur”

Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Priorytetu 1 Aktywni, ¶wiadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; Obszaru 8 Pielęgnowanie tożsamo¶ci narodowej i kulturowej od 1 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. realizuje na terenie gminy Oleszyce i powiatu lubaczowskiego projekt „Zakręceni w tyglu kultur”. W ramach projektu został ogłoszony konkurs literacki (zobacz regulamin) i plastyczny (zobacz regulamin).

Więcej szczegółów znajdziesz na:

http://www.czasnapomoc.iap.pl/pl/40171/87064/Czas_Trzech_Kultur.html 

dodał: admin  
 
  Dzień mamy i taty 06-06-2012   12:17:45
  

29 maja w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Oleszycach odbyła się  uroczysto¶ć z okazji Dnia Mamy i Taty.

czytaj wiecej: http://www.oleszyce.org.pl/?id=students

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl