Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Dzień nauczyciela 17-10-2012   13:36:06
  

 Obchody tegorocznego ¦więta Edukacji tradycyjnie zwanego Dniem Nauczyciela rozpoczęli¶my uczestnictwem we Mszy ¶w. z udziałem pocztów sztandarowych naszej szkoły i Gimnazjum. Wspólna modlitwa, oraz słowa księży nawi±zuj±ce do sytuacji, zadań szkoły, warto¶ci nauki i wychowania wywołały refleksyjny nastrój i podniosły ¶więto uczniów i pracowników o¶wiaty.Dalsza czę¶ć uroczysto¶ci miała miejsce w hali widowiskowo-sportowej. zobacz zdjęcia

[więcej]  
 
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 10-10-2012   15:03:16
  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
Mickiewicza 45 ~ 37-600 Lubaczów
Telefon (016) 632 13 78
www.ppp.lubaczow.org
sekretariat@ppp.lubaczow.org

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

dodał: admin  
 
  08-10-2012   14:53:22
  

Biblioteka szkolna ogłosiła konkursy: 

  • O TYTUŁ "CZYTELNIKA ROKU"
  • KONKURS PLASTYCZNY
22.10.2012 r. został rozsrzygniety konkurs plastyczny więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=bib
dodał: admin  
 
  Ogłoszenie 08-10-2012   14:48:42
  

 OGŁOSZENIE !
W BIEŻˇCYM ROKU SZKOLNYM JEST KONTYNUOWANA AKCJA ZBIÓRKI MAKULATURY
STARE GAZETY , CZASOPISMA , ZNISZCZONE LUB NIEAKTUALNE PODRĘCZNIKI ,ĆWICZENIA - MOZNA SKŁADAĆ OBOK SALI GIMNASTYCZNEJ.
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE Sˇ W BIBLIOTECE .
NA NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANYCH CZEKAJˇ WYRÓŻNIENIA

dodał: admin  
 
  Konkurs literacki 08-10-2012   11:17:40
  

Stowarzyszenie „Czas na pomoc”  w partnerstwie z  Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Oleszycach w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs literacki, po¶więcony kulturze polskiej, realizowany w ramach projektu ,,Zakręceni w tyglu kultur’’

„Exegi monumentum aere perenius” (Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu) Horacy

Znani mieszkańcy Oleszyc i okolic (mieszkańcy terenu miasta i gminy Oleszyce na przestrzeni dziejów)

Szczegółowy regulamin konkursu

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl