Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Od dwóch lat przy naszej szkole działa oddział przedszkolny do którego uczęszcza 21 szescio i pięciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 30 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Ferie na sportowo 28-01-2009   13:25:25
  
Zapraszamy uczniów do korzystania z imprez w okresie ferii zimowych wg  HARMONORGAMU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ I HALI SPORTOWEJ SP w OLESZYCACH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2009r.
02.02.2009 r.
Mini turniej w p. koszykow± w godz. 9.00-11.00 prowadzi P. W. Rokosz (sala gimnastyczna)
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz.11.00-13.00 prowadzi  P. B. Zawitkowska –Zaj±c
Tenis Stołowy i aerobik w godz. 13.00-15.00 prowadzi p. A. Gryniewicz (hala)
03.02.2009 r.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz. 9.00- 11.00 prowadzi P. P. Biały (sala gimnastyczna)
06.02.2009 r. ..............
[więcej]  
 
  Teatr cieni 27-01-2009   13:13:56
  
 "Elohim okazał mi łaskę" to tytuł spektaklu, który młodzież gimnazjalna przedstawiła mieszkańcom Oleszyc w niedzielę 18 stycznia na sali gimnastycznej naszej szkoły. Poprzez treatr  cieni ukazana została miło¶ć Boga do człowieka, która objawiła się w narodzeniu Syna Bożego. Grzech pierworodny, zwiastowanie, nawiedzenie ¶w. Elżbiety, rozterki Józefa, szukanie noclegu w Betlejem, narodzenie, pokłon pasterzy, przywrócenie na nowo więzi z Bogiem - to poszczególne sceny spektaklu. Słów było niewiele, liczył się obraz - bardzo czytelny, a przy tym głęboki...
[więcej]  
 
  XVII Finał WO¦P 09-01-2009   21:38:52
  

SCENARIUSZ WYSTĘPÓW PODCZAS XVII Finału WO¦P  11. 01. 2009r.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - sala gimnastyczna
14.00 - Rozpoczęcie koncertu, występ dzieci z klasy III b pt. „Mikołaj na miarę XXI wieku"
14.15 - Występ uczniów klasy II b - montaż słowno - muzyczny pt. „Zima"
14.25 - Uczennice klasy Va: Elżbieta Zadworna, Ewelina Jabłońska za¶piewaj± piosenkę "Maleńka miło¶ć"
14.35 - Recytacja uczniów kl. I a - Magdalena Stelmach „Hej kolęda" Mikołaj Morawski  „Noworoczne życzenia", I b Diana Demska, Aleksandra Harasymowicz „Sama”....

 Więcej pod adresem wosp.oleszyce.org.pl

dodał: admin  
 
  Nowi członkowie 07-01-2009   13:26:25
  
 Jest nas coraz więcej… 6 stycznia to także Misyjny Dzień Dzieci, czyli wszystkich małych misjonarzy z PDMD. W tym dniu 11 dzieci z naszej szkoły zostało uroczy¶cie przyjętych w szeregi PDMD podczas Mszy ¶w. o godz. 17.00. Otrzymały legitymacje i indeksy PDMD oraz misyjne krzyżyki. W naszym kółku misyjnym jest nas  już 24 osoby. Jest rado¶ćSmiles. Jana i dzieci z PDMD.
dodał: admin  
 
  Misyjne kolędowanie 07-01-2009   13:20:06
  
 W drugim Dniu ¦wi±t wyruszyli¶my z misyjn± kolęd± po naszej parafii. Przygotowania do akcji misyjnych kolędników trwały przez cały adwent – ćwiczyli¶my swoje role, kolędy… Zanim wyruszyli¶my z radosn± nowin± o narodzeniu Syna Bożego uczestniczyli¶my w Eucharystii: czytali¶my, ¶piewali¶my, nie¶li¶my dary, a na koniec Ks. Proboszcz Józef Dudek udzielił nam specjalnego błogosławieństwa. Odwiedzili¶my domy na ul. Wiejskiej, Kustronia Sobieskiego, Zamkowej, na Zagrodach. Wszędzie byli¶my przyjmowani z wielk± życzliwo¶ci±. Na pami±tkę zostawiali¶my w każdym domu misyjn± bombkę.  Cały trud misyjnego kolędowania podjęli¶my z miło¶ci do naszych rówie¶ników z Papui Nowej Gwinei, których życie jest trudne, bardzo trudne. Uzbierane ofiary 2680 zł. wpłacili¶my na konto Dzieł Misyjnych. W tym roku wszystkie dzieci należ±ce do PDMD kolędowały na rzecz dzieci z Papui. I choć byli¶my zmęczeni, to jednak rado¶ć nie opuszczała naszych serc – bo być małym misjonarzem znaczy podj±ć trud głoszenia Ewangelii.
 z PDMD i s. Jana

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl