Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwszą szkołą na podkarpaciu i ósmą w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach. Od dwóch lat przy naszej szkole działa oddział przedszkolny do którego uczęszcza 21 szescio i pięciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 30 nauczycieli. Radą i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępcą jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzą między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, świetlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową z widownią na 350 miejsc siedzących o wymiarach 24m x.54m.

Myślą przewodnią pracy szkoły są słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Oœrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtujšcego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialnoœci za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osišgnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczš wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętnoœci praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowości »

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 03-09-2009   08:23:07
  

   Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 9:00 uroczystą Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych naszej szkoły i publicznego gimnazjum. Ksiądz proboszcz Józef Dudek –  serdecznie powitał uczniów nauczycieli i rodziców oraz nawiązując do Ewangelii św. Mateusza |25, 14-30| poprosił wszystkich, aby wziąć sobie do serca przypowieść Jezusa o tym, by nie marnować talentów, którymi każdy został przez Stwórcę obdarzony. Pogratulował rodzicom obowiązkowości i sumienności w prawidłowym przygotowaniu dzieci do szkoły. Nawiązał także do tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat i wyraził nadzieję, że ten czas nigdy nie wróci. Przypomniał słowa patrona szkoły podstawowej – papieża Jana Pawła II - „Kiedy myślę ojczyzna…”, zwracając uwagę na ich patriotyczne rozumienie i kontynuacje myśli Ojca Świętego przez uczniów gimnazjum i każdego z nas w dalszym życiu. Po Mszy św. wszyscy udali się do hali sportowej na dalszą część uroczystości.

[więcej]  
 
  Zakończenie roku 19-06-2009   19:04:39
  
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Msza Święta, podczas której ksiądz Proboszcz Józef Dudek podziękował uczniom za liczny udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, pogratulował sukcesów szkolnych oraz życzył bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku podczas wakacji. Po Mszy Świętej uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zajęli miejsca w hali widowiskowo-sportowej. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas piątych tworzącym nowy poczet sztandarowy. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Pan Stanisław Babula..."Stoimy teraz tutaj, lecz myślami większość z Was jest już daleko stąd. Przemierzacie góry, jeziora, doliny… Jednak dla absolwentów, jest to chwila szczególna, gdyż oto ostatni już raz oczekują na wręczenie świadectw w murach tej szkoły. Każdy z was zapewne myśli, co wyniósł z tego miejsca, czego się nauczył, co jeszcze mógł uczynić, aby doskonalić siebie. ...
[więcej]  
 
  Święto szkoły 19-06-2009   19:03:34
  
29.05.2009r. szkoła nasza obchodziła XVIII Rocznicę Nadania Imienia. Dzień ten jest Świętem Szkoły. Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Święta, w której wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice. Po złożeniu wiązanek kwiatów przy pomniku Papieża Jana Pawła II, wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie z uwagą wysłuchali przemówienia pana dyrektora Stanisława Babuli, który serdecznie witając wszystkich i dziękując za przybycie powiedział m.in. "...kochana młodzieży, drodzy rodzice, nauczyciele wychowawcy, bardzo was proszę, byście nie żałowali trudu i pomysłowości, aby lekcje miały swój blask i świeżość, a także szczególny urok. Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości . Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka:, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?...
[więcej]  
 
  Wykaz podręczników 10-06-2009   14:11:25
  

Wykaz podręczników na rok szkolny na rok szkolny 2009/2010

dodał: admin  
 
  Święto Konstytucji 04-05-2009   13:11:45
  
 Dnia 30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach wzięli udział w uroczystym apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Apelu oprócz uczniów udział wzięli kombatanci. Klasa VIb pod kierownictwem p. Anny Czajkowskiej oraz p. Lucjana Mularza zaprezentowała apel przypominający tą chwalebną kartę z historii Polski przybliżając społeczności tło historyczne uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. a chór szkolny kierowany przez p. Adama Woszczaka zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne.
dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][ 56 ][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl